Technológie špeciálneho zakladania


- mikropilóty s oceľovou alebo betónovou výplňou
- injektáž súdržných a nesúdržných zemín
- tyčové a lanové zemné kotvy
- záporové paženie
Technológie v oblasti sanácií a ochrany betónových konštrukcií

- sanácie podláh podinjektovaním
- sanácie koróziou poškodených betónov
- tesnenie plošných priesakov
- rýchle utesnenie lokálnych priesakov a výronov tlakových vôd
- diagnostika betónových konštrukcií