Názov stavby: Technológia zhotovenia: Odberateľ:
Vodná elektráreň Gabčíkovo podchytenie objektu mikropilótami STABIL a.s.
Slovnaft a.s. založenie na mikropilótach BENSTAV, s.r.o.
Volkswagen Slovakia a.s. založenie na mikropilótach PORT Slovakia spol. s.r.o.
Sanácia Haťe Dobrohošť sanácia koróziou poškodených betónov SVP-Povodie Dunaja BA
Podinjektovanie pilona Martin zvýšenie únosnosti zeminy pod pilónom ZIPP Bratislava s.r.o.
Poisťovňa Wüstenrot Bratislava paženie stavebnej jamy hl. 7m BCI s.r.o., Žilina
Čerpacia stanica Žlkovce sanácia a utesnenie betónov SVP-Povodie Váhu, Piešťany
Americká ambasáda statická injektáž muriva Váhostav-SK a.s., Žilina
Polyf. dom na priekope - ZA podchytenie objektu mikropilótami Firesta s.r.o., Bratislava
Sanácia zosuvu Dubeň stabilizácia mikropilótami a kotvami Váhostav-SK a.s., Žilina
Sanácia podláh IKEA podinjektovanie podláh polyuretánmi Unistav s.r.o., Bratislava
Sanácia cesty Žiar nad Hronom   mikropilóty,kotvy,injektáž,zápory Iancior s.r.o., Dolný Kubín
Sanácia Karacsonyho paláca zamedzenie vzlínavej vlhkosti Stavop-Slovakia spol.s.r.o., Žilina
Sanácia cementárne Rohožník sanácie betónov, chemická injektáž STAS stavby a sanácie s.r.o., Trnava
INA KNM - Paženie st. jamy ČS zápory, kotvy, striekaný betón ZIPP Bratislava s.r.o.
Sanácia vn Jablonica,Osuské utesnenie betónov a ich sanácia SVP-Povodie Moravy, Malacky
Sanácia ČS Brodské zastavenie výverov SVP-Povodie Moravy, Malacky
Havarijný stav Balustrády Žilina kotvy, mikropilóty Mesto Žilina
PPG Žilina Kálov, paženie stav.j. klincovaný svah,zápory,kotvy ZŠP s.r.o., Žilina
Banská Štiavnica - zosuv klincovaný svah, striekaný betón Mesto Banská Štiavnica
Sanácia prístavby-vrátnica zvýšenie únosnosti zeminy pod objektom Dopravný podnik Bratislava
Skladové hospodárstvo Senec sanácia podlahy, podinjektovanie polyuretánmi ZIPP Bratislava s.r.o.
Hotel Diplomat, Rajecké Teplice založenie na mikropilótach R.A.F. s.r.o., Liptovské Sliače
Hotel Diplomat, Rajecké Teplice statické zabezpečenie základov kotvami LURE  s.r.o., Žilina
Most v Drietomej prikotvenie opôr mosta Firesta s.r.o., Bratislava
Vodná nádrž Oravné utesnenie a sanácie betónov Agrostav a.s., Trnava
Dom ul. Štefánikova, Žilina podchytenie mikropilótami RBR s.r.o., Žilina
Malacky založenie haly na mikropilótach Steel mont a.s., Holíč
Čerpacia stanica Piešťany sanácia priesakov betónov a prac.škár Agrostav a.s., Trnava
Zentiva Hlohovec založenie objektu na mikropilótach VIS s.r.o., Piešťany
Vodná nádrž Kuchyňa utesnenie pracovných škár odberného objektu SVP-Povodie Moravy, Malacky
Sanácia domu Šaštín - Stráže podchytenie mikropilótami Ehrstav s.r.o., Malacky
Kaštiel – Dubnica nad Váhom statické zabezpečenie mikropilótami Stavmax plus s.r.o., Dubnica n/V
Čerpacia stanica Madunice sanácia betónov obj. a utesnenie polyuretánmi Agrostav a.s., Trnava
Hrad Trenčín zabezpečenie opevnenia mikropilótami STAS stavby a sanácie s.r.o., Trnava
Františkánsky kostol Trenčín zabezpeč. opor. múru mikropilótami a kotvami STAS stavby a sanácie s.r.o., Trnava
Chata Vrátna podchytenie mikropilótami R.A.F. s.r.o., Liptovské Sliače
Čerpacia stanica Žlkovce sanácia betónov obj. a utesnenie polyuretánmi Agrostav a.s., Trnava
Vodná nádrž Prietrž utesnenie pracovných škár a výverov SVP-Povodie Moravy, Malacky
Zochova chata, Modra utesnenie betónov suterénu polyuretánmi Steel mont a.s., Holíč
Rodinný dom, Chrenovec zabezpečenie únosnosti základov mikropilótami Samag s.r.o., Žiar nad Hronom
Čerpacia stanica Kosihy tesnenie dilatačných, pracovných škár polyuretánmi SVP-Komárno
Mobis s.r.o., Gbeľany zabezpečenie únosnosti podlahy podinjektovaním Mobis s.r.o., Gbeľany
Sanácia priesakov VN Bešeňová           cemento-bentonitová a chemická injektáž STAS stavby a sanácie s.r.o., Trnava
Vodná nádrž Nová Bystrica utesnenie dilatačných škár chemickou injektážou SVP-Nemšová
Vodná nádrž Horné Orešany utesnenie dilatačných, pracovných škár chem.injektážou SVP-Šaľa