Sanácie betónov


Sanácie
– reprofilácie stavebných konštrukcií, hlavne železobetónových, zaujímajú pomerne významné miesto medzi špeciálnymi stavebnými technológiami. Podstatný vplyv na neskoršiu sanáciu má pôvodný stav dotknutej konštrukcie. Tu sa jedná o kvalitu betónu,
spôsob a rozsah poškodenia, pôsobenie nevhodných či dokonca agresívnych prostredí a podobne.
Pri opravách betónu je dôležité úspešne spojiť nové materiály z pôvodným podkladom a vytvoriť kompozit, ktorý je schopný odolávať vplyvom používania, prostredia a času.
Dnešná sanácia betónu predstavuje dôležité priemyselné odvetvie, ktoré môže prakticky poslúžiť každej stavbe z betónu.
Každá konštrukcia potrebuje bežné opravy a údržbu, od jednoduchých ochranných povlakov cez opravy narušených betónov
až po zosilňovanie poddimenzovaných konštrukcií. K tomuto slúžia kompletné sanačné systémy.

- koróziou poškodené betóny sanujeme injektážou zmesami z cementu, pucolánového cementu, alebo mikromletého cementu v puklinách,
trhlinách a mikrotrhlinách. Pre agresívne prostredie sú k dispozícii injekčné zmesi so špeciálnymi receptúrami, podľa charakteru agresivity.
Vytvrdnutá zmes je inertná k danému prostrediu, čo zaručuje jej dlhodobú životnosť. Poškodené betóny sanujeme striekanými betónmi,
technológiou suchého, alebo mokrého nástreku, podľa rozsahu poškodenia betónovej konštrukcie. Opravu betónov realizujeme tiež rôznymi
opravnými maltami a zmesami podľa posúdenia stavu poškodenia betónu.

- zvýšenie životnosti betónových konštrukcií realizujeme s použitím hydroizolačných materiálov, ktoré podľa aplikácie majú dvojaké
ochranné pôsobenie. Tieto materiály pri styku s vodou začnú kryštalizovať a výsledkom je sústava nepriepustných kryštálov, ktoré vytesňujú vodu.
Pri kapilárnom utesnení preniká materiál hlboko do pórov betónovej konštrukcie a bariérovo vytvára na povrchu nepriepustnú vrstvu,
ktorá chráni betón pred všetkými nepriaznivými vplyvmi. Betón sa v oboch prípadoch stáva hutnejší a dochádza k zlepšeniu všetkých
mechanicko-fyzikálnych vlastností.

V prípade tesnenia trhlín alebo dilatácií je možné použiť polyuretány, epoxidy a hydrogély v závislosti od aktivity trhliny, či ide o statickú alebo dynamickú trhlinu a s ohľadom na výšku vodného stĺpca. Použitie materiálu závisí aj od stavu trhliny, či je suchá alebo vlhká, prípadne či cez ňu vyviera tlaková voda.

Sanácie priesakov- tesnenie dilatačných škár
sa vykonáva injektážou špeciálnymi hmotami, ktoré po vytvorení gelu ostávajú trvalo pružným materiálom a pri styku
s vodou zväčšujú niekoľkonásobne svoj objem, čím utesňujú dané prostredie. Môžu byť jednozložkové, alebo dvojzložkové, majú veľmi nízku viskozitu, dobré penetračné vlastnosti, výbornú priľnavosť k suchým aj vlhkým podkladom. Ich veľkou výhodou je riaditeľná doba reakcie.

- tesnenie plošných priesakov vykonávame kryštalickými materiálmi na báze komponentov portlanského cementu, jemného kremičitého piesku
a špeciálnych chemických prísad. Materiál je ekologicky nezávadná hmota, ktorá po aplikácii na betónovú konštrukciu zaručuje trvalú odolnosť proti priesakom vody, alebo iných kvapalín. V betóne vyvoláva katalytickú reakciu, ktorá vytvára formácie nepriepustných kryštálov v kapilárach betónu. Kryštály prenikajú do betónu a vytesňujú prebytočnú vodu. Zaručujú trvalé zacelenie pórov a kapilár v betóne a to aj pri vysokom hydrostatickom tlaku.

- na rýchle utesnenie priesakov a výronov tlakovej vody používame rýchlotuhnúce tmely a malty s prísadami, ktoré zabezpečujú rýchle tuhnutie a tvrdnutie, s rýchlym nárastom pevnosti. Tieto materiály na cementovej báze pri tlakovej vode vytvárajú barieru už po 2 - 4 minútach po zatlačení. Pre zložité prípady s extrémnymi, alebo špecifickými podmienkami utesňujeme výrony vody materiálmi na báze dvojzložkových polyuretánových živíc. V krátkom čase vytvrdnú a majú vysokú pevnosť v tlaku a ťahu. Majú schopnosť premeniť tlaky v pružne-plastické deformácie, takže nedôjde k poškodeniu konštrukcie. Sú vodotesné a plynotesné a napeňujú len v kontakte s vodou.