INJEKTA s.r.o.

Gabriela Povalu 8
010 01 ŽilinaKysucká cesta 3
010 01 Žilina

0905 731 317
0911 831 880
injektasro@gmail.com